Skip to content

Wil je meer balans, meer ontspanning, meer energie…

dan is de   OPLEIDING DOCENT ISMAKOGIE

 voor jou   dé opleiding met aandacht voor houding en bewust bewegen!

De Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging heeft de opleiding Ismakogiedocent in een nieuw eigentijds jasje gestoken!

Kies

 • je eigen startmoment
 • je eigen tempo
 • je regio

Je hebt ervaring met Ismakogie en die ervaring wil je graag overbrengen op anderen.

Het is belangrijk dat je in een reguliere cursus of workshops al ervaring hebt opgedaan met Ismakogie, kortom “je weet wat Ismakogie is”. 

Op basis van de ervaring die je hebt opgedaan bij jouw Ismakogiedocent of bij mogelijke workshops Ismakogie bieden we je de mogelijkheid deel te nemen aan de opleiding Ismakogiedocent. De opleiding biedt je meer kennis van Ismakogie, aangevuld met anatomie gekoppeld aan Ismakogie en de benodigde didactiek om je kennis over te brengen op anderen. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding te mogen volgen. Er worden vanwege gevolgde opleidingen geen vrijstellingen verleend.

De vernieuwde opzet stelt je in staat de lesstof individueel en op eigen tempo te volgen, zo mogelijk binnen je eigen regio. In principe kun je op elk moment van het jaar starten met de opleiding Ismakogiedocent. De studieduur wordt bepaald door eigen inzet en vaardigheden, maar is ook afhankelijk van de beschikbare en/of door jou gekozen Ismakogiecursussen.

De opleiding Ismakogiedocent bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Ismakogie
 2. Anatomie 1 en 2
 3. Didactiek
 4. Centrale Dag
 5. Examen

Ismakogie

Het Ismakogietraject bestaat uit het volgen van reguliere Ismakogiecursussen met aansluitend aan elke les een half uur individuele begeleiding. De student volgt Ismakogielessen bij minimaal twee verschillende docenten (totaal minimaal 20 lessen met 30 minuten individuele begeleiding).

De Ismakogievereniging bemiddelt bij het vinden van docenten die bereid zijn mee te werken aan het opleidingstraject.

De kosten van de reguliere Ismakogiecursus zijn voor rekening van de student. Het tarief van deze lessen wordt overeengekomen tussen docent en student. Keuze voor groeps- of individuele lessen is vrij.

De individuele begeleidingstijd (van in totaal 600 minuten) valt binnen de opleidingskosten. Extra begeleidingstijd buiten deze begeleidingsuren moet door de student zelf aan de docent betaald worden.

Bij aanvang van de opleiding bezoekt de onderwijscommissie de docent en student. De overeenkomst tussen begeleidend docent, student en Ismakogievereniging wordt bekrachtigd. De student ontvangt het Basisboek Ismakogiedocent. De inhoud van het Basisboek wordt aan het einde van de opleiding als bekend verondersteld.

Tijdens de individuele begeleidingsuren komen precisering van de oefenstof, anatomische principes en didactiek aan de orde.

De docent beoordeelt, in overleg met de onderwijscommissie, de praktische voortgang van de student. Het kan zijn dat het niet mogelijk wordt geacht om binnen 2 keer 10 lessen de benodigde vaardigheden te verwerven. Dan zullen dus meerdere lessen nodig zijn om docent te kunnen worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de student.

Anatomie 1

Direct na het sluiten van het contract ontvangt de student per mail de eisen voor het behalen van de Basistoets Anatomie. Vooraf wordt aangegeven welke kennis zal worden getoetst en welke literatuur daarvoor bestudeerd kan worden. De open-boek-toets bestaat uit open en gesloten vragen. Enkele voorbeelden van toetsvragen worden bijgevoegd.

Op een zelfgekozen moment vraagt de student de anatomietoets aan. Op afspraak wordt de toets via de mail toegezonden. De student moet de opdracht binnen 2½ uur terugsturen. De toets moet voldoende zijn gemaakt vóór aanvang van de tweede ronde reguliere Ismakogielessen.

De student is vrij in de keuze van studiemateriaal. Vanuit de opleiding wordt een boekenlijst geadviseerd. De kosten van studiemateriaal anatomie zijn voor rekening van de student.

Kosten voor het opstellen van de toets, het mailen en het nakijken van de toets vallen onder de opleiding.

Anatomie 2

De Theoretische Toegepaste Anatomie-toets kan in overleg met de begeleidende docent worden afgelegd na aanvang van de tweede ronde reguliere Ismakogielessen. Vragen hierover kunnen aan de orde komen tijdens de begeleidingsuren. De eisen voor het behalen van deze toets ontvangt de student aan het einde van de eerste reguliere Ismakogiecursus; het betreft o.a. het uitschrijven van een Ismakogie-oefening in anatomische termen. De toets moet voldoende zijn gemaakt voordat het examen kan worden aangevraagd.

De student is vrij in de keuze van studiemateriaal. Vanuit de opleiding wordt een boekenlijst geadviseerd. De kosten zijn voor rekening van de student.

Kosten voor het opstellen van de toets, het mailen en het nakijken van de toets vallen onder de opleiding.

Didactiek

Didactische basiskennis is nodig. Na afronding van de eerste reguliere cursus ontvangt de student informatie over de eisen, en artikelen of verwijzingen daarnaar (internet) met bijbehorende opdrachten. Om examen te kunnen doen, moeten de opdrachten voldoende zijn beoordeeld.

Kosten voor het opstellen, het mailen en het nakijken van de opdrachten vallen onder de opleiding.

Centrale dag

Tijdens de opleiding wordt één centrale dag aangeboden. Bijwonen van deze dag is verplicht.

Tijdens deze centrale dag volgt de student meerdere lessen Ismakogie, onderbroken door lessen anatomie en didactiek. In verband met de praktische vaardigheden geeft de student ook zelf les.

Het examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. De student kan het examen aanvragen na het volgen van minimaal 20 reguliere Ismakogielessen met individuele begeleiding. De laatste begeleidende docent moet, na overleg met de onderwijscommissie, hiermee akkoord zijn.

De anatomietoetsen, de didactiekopdrachten en het bijwonen van de Centrale dag moeten, voordat het examen kan worden aangevraagd, als voldoende zijn beoordeeld.

Het examen bestaat uit het geven van een Ismakogieles en wordt beoordeeld door minimaal twee bevoegde docenten, waarvan minimaal één docent de student niet als zodanig kent.

Erkenning

De opleiding wordt afgesloten met het diploma Ismakogiedocent.

De opleiding wordt erkend door het CRKBO (Centraal Register Korte Beroepsopleidingen).

Na het behalen van het diploma sluit je je voor erkenning en bijscholing aan bij de beroepsvereniging voor Ismakogiedocenten: De Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging.

Kosten

De kosten bedragen € 1.995,00

Hierin zijn inbegrepen:

 • Bemiddeling naar een Ismakogiedocent
 • Startgesprek
 • Individuele begeleiding (600 minuten)
 • Basisboek Ismakogiedocent
 • Anatomietoetsen 1 en 2
 • Didactiekopdrachten
 • Deelname centrale dag
 • Examen
 • Diploma

Voor meer informatie: mail naar secretaris@ismakogie.nl

Ismakogieopleiding informatiefolder

Inschrijfformulier Opleiding Ismakogiedocent

Back To Top